Organisatie Profiel

Organisatie
MUNDO YOUNIDO is een internationaal netwerk dat burgers wereldwijd inspireert en activeert om een actieve rol in de samenleving te spelen om respectvol met elkaar en leven op de planeet om te gaan, als echte Mundianen. En wereldwijde respect-movement, voor en door wereldburgers.


Missie
Wereldwijd burgers en bedrijven inspireren activeren en verbinden om samen te werken en eigen talent in te zetten waarbij we elkaars verschillen (cultuur, achtergrond, kleur, geslacht) en onze planeet respecteren als echte Mundianen.


Visie

Een mooiere verenigde wereld voor en met elkaar.
(Een positieve flow in de samenleving door Mundianen met meer saamhorigheid en respect voor elkaar en een hogere levenskwaliteit en levensgeluk).


Kernwaarden

Onze doelstellingen, onze visie en passie zijn door de gehele missie stichting verweven.
Dit zijn de waarden waar wij als organisatie voor staan, koesteren en naleven: De basis van een Mundiaan.
De kernwaarden zijn onze sleutelwoorden voor alle samenwerkingen met alle relaties en vrijwilligers:
Respect, vertrouwen, verbinding, positiviteit, integriteit, inspireren, persoonlijk, vastberadenheid, gelijkwaardigheid.

 

Mundianen
Mundianen zijn supporters die het doel van de stichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM van 1948) onderschrijven. Zij onderscheiden zich door bijzonder gedrag met oog voor mens, maatschappij en positieve inzet voor derden, niet slechts gericht op zakelijk succes of commercieel gewin. Zij realiseren een positieve mentaliteitsverandering d.m.v. het doorbreken en verbeteren van een patroon. Mundianen kunnen zich wereldwijd officieel registreren voor een paspoort, ze kunnen actief deelnemen, projecten genereren hun talent inzetten of acties delen. Zij krijgen wereldwijd dezelfde kansen. Iedere burger kan de mooiste job ter wereld creëren door te delen met anderen en de maatschappij. Aan het Mundianen paspoort kunnen geen rechten worden ontleend en het paspoort kan ten alle tijde worden ingetrokken bij gedrag strijdig met het doel van de stichting en de UVRN. Ambassadeurs of vertegenwoordigers worden benoemd door de directeur.


Naam & beeldmerk

MUNDO YOUNIDO staat voor een Verenigde wereld voor jou en mij (MUNDO UNIDO, You= jij, Yo=ik ).
Een bewuste woordspeling waarbij jij en ik en 2 wereldtalen verbonden zijn. Dit tezamen met Patricia’s passie voor Argentinië en de keuze voor het ronde lettertype, zorgt in alle wegen voor “verbinding”.
In het beeldmerk staat de aarde centraal, daaruit ontspringen energie-vonken gesymboliseerd door
7 gekleurde cirkels: de continenten. In veel culturen staat het getal 7 voor geluk, 7 dagen in de week, 7 kleuren in de regenboog en 7 basis chakra’s. De gekleurde cirkels zijn dus eigenlijk gelukscirkels!
Naast het beeldmerk benutten we een formule welke de wereld, mensen, geluk en energie toont.

 

       MY_rebus

 

„Imagine what 7 billion humans could accomplish if we all just loved and respected each other.”
A. Williams