Buddhist Temple Visit 2015

Mundo Younido visited the He Hua Temple during City Field days.
The world is around the corner.
We invite you to plan some visits to various places in your city.
Go to visit a temple, mosque, church, synagoge or any new place, where you might get inspired.
When we learn from each other we generate understanding for each others differences.
Base: Respect
Thanks to the He Hua Temple for warm & kind hospitality and the inspiring day together.

He Hua Tempel

De Fo Guang Shan He Hua Tempel aan de Amsterdamse Zeedijk is de grootste, in traditioneel Chinese paleisstijl gebouwde, tempel in Europa. De uitstraling is Chinees, dat neemt echter niet weg dat het boeddhisme en de beoefening daarvan universeel is en alle uiterlijke kenmerken en culturen overstijgt. De tempel is onderdeel van de I.B.P.S. (International Buddhist Progress Society) en BLIA (Buddha’s Light International Association).

In de hoofdzaal, de Guan Yin Shrine, staat het beeld van Avalokitesvara, in het Chinees Guan Yin Bodhisattva genaamd, centraal. Haar naam betekent ‘de wijze vol van mededogen die ziet’. Zij ziet met haar duizend ogen, in iedere hand één, al het lijden in de wereld en biedt de lijdende mens hulp. Haar duizend handen symboliseren haar vermogens om alle levende wezens te redden. Guan Yin Bodhisattva wordt geflankeerd door twee beelden van Wei Tuo en Qie-Lan, de legendarische beschermers van de boeddhistische leer en de tempel.

Eerwaarde meester Hsing Yun

Meester Hsing Yun is een beroemd hedendaags Ch’an meester en de 48ste Patriarch van de Lin Chi Ch’an (Rinzai Zen) lijn. Hij werd in China geboren in 1927 en trad op twaalfjarige leeftijd in het klooster. In 1941 werd hij ingewijd nadat hij het formele onderricht in boeddhisme in de kloostergeloften (Vinaya) had ontvangen. Meester Hsing Yun wordt alom geprezen voor zijn krachtige en vernieuwende methoden om de Dharma te verspreiden, waarbij hij tegemoet komt aan de behoeften van deze tijd.

Humanistisch boeddhisme

Humanistisch boeddhisme, gepropageerd door de Fo Guang Shan International Buddhist Order, wordt duidelijk in de doelstellingen zoals die door Meester Hsing Yun zijn vastgelegd: schenk anderen geloof, schenk anderen vreugde, schenk anderen hoop, schenk anderen comfort. Het oogmerk van Fo Guang Shan is het boeddhisme van belang te laten zijn in deze wereld, in ons leven en in het hart van een ieder van ons.

Posted in All Projects, Projecten Europa.