Hoe doen we dat?

 • Maximaal verbinden met interactief platform voor positieve actie
 • Talent en passie inzetten
 • Positiviteit, humor & gevoel
 • Bewustwording & betrokkenheid creëren
 • Respect opbouwen en onderhouden

 

Burgers actief betrekken

Onze website biedt een sociaal platform, waarbij alle burgers wereldwijd zich kunnen registreren voor een MUNDO YOUNIDO paspoort na ondertekening van de UN Human Rights verklaring:

 • Met paspoort is men wereldburger, Mundiaan van de wereld (ieder ontvangt een persoonlijke reactie)
 • Een Mundiaan kan met paspoort lokaal, nationaal of internationaal 1 tot max. 5 projecten per jaar starten en onze missie spreiden, lokaal, nationaal of internationaal.
 • Is een project een stap te ver, dan kunnen Mundianen zich aansluiten bij een ander project of info delen.
 • Met paspoort kunnen Mundianen direct communiceren met andere Mundianen d.m.v. berichtenfunctie.
  Stappen worden verkleind, ze kunnen kennis delen, hulp bieden bij een project binnen onze site. Een Europeaan kan communiceren met een Afrikaan en een Amerikaan kan communiceren met een Japanner.
 • Mundianen kunnen hun eigen talent, kennis en kwaliteit inzetten voor de samenleving, zonder daarvoor een vereniging of stichting te hoeven opstarten. Ze kunnen samenwerken als straat, club, groep
 • Mundianen kunnen onder onze leiding een MUNDO YOUNIDO netwerkclub opstarten m.b.v. media-kit en standaard informatie, waarbij ze onze missie en onze activiteiten binnen hun eigen regio of land delen en verspreiden.
 • Burgers kunnen aandacht genereren door zelf een voorbeeld te vormen en acties te delen.
 • Burgers kunnen alle social media effectief benutten door hun netwerken te betrekken (school, sport, zakelijk, privé, familie, vrienden, verenigingen, clubs) en zoveel mogelijk te delen.
 • Positieve initiatieven moedigen we aan en verspreiden we voor groter bereik.
 • Wij bieden coaching aan vertegenwoordigers en Mundianen om kennis te spreiden binnen netwerk(clubs)
 • Burgers en bedrijven kunnen wereldwijd doneren in diensten, middelen en geld.
  Burgers voelen zich betrokken, waardevol, blij, voldaan, energiek en ontwikkelen meer respect voor elkaar.

 

Bedrijven actief betrekken

Om problemen en situaties zo effectief mogelijk te benaderen richten wij ons ook op het bedrijfsleven. Directeuren vormen een belangrijke rol op het gebied van misstanden tegen de mensheid, disrespect, moderne slavernij en het uitputten van de aarde (ons huis) en natuur. Wij geloven in eerlijke handel en stimuleren creatief onderscheidend ondernemerschap. Economische groei en aandelen worden meer waard als mens, maatschappij en planeet een basis vormen.
Het business model MUNDO YOUNIDO heeft extra kolommen met respect voor mens, maatschappij en de planeet. Daarmee is MVO geen verplicht verhaal op de agenda en bedrijfsplan, maar een 100% bewuste keuze voor een verantwoorde koers met het bedrijf. Vanaf de bron probleemoplossend handelen activeren. Bestaande bedrijven kunnen met behulp van het businessmodel andere keuze’s maken richting toekomst met een eindresultaat van meer inhoudelijke waarde.
Medewerkers verwachten van hun werkgever een verantwoorde instelling. Grote en kleine bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen als het gaat om sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen, als integraal onderdeel van het organisatiebeleid. Inkoop, verkoop, personeel, productie, uitvoering, recycling en maatschappij, zijn vaste onderwerpen op de agenda van de bedrijfsleiding met transparantie en duurzaamheid als vaste waarden in het MVO beleid. Door alle partijen tezamen en processen daar op af te stemmen, kunnen zij elkaar versterken, is verandering mogelijk en vormt een bedrijf een voorbeeld. Door een achterban met aanhang van Mundianen worden we gesteund in ons verhaal. Door een achterban met aanhang van Mundianen worden we gesteund in ons verhaal.

We dagen bedrijven uit om als Mundiaan te ondernemen. Bedrijfspartners hebben de mogelijkheid om een projecten op te zetten of een bestaand project te ondersteunen. Ze kunnen hulp vragen van vrijwilligers en Mundianen bij vraagstukken binnen de organisatie om de bedrijfsvoering MUNDO YOUNIDO proof te maken.
Met de inzet van bedrijven, CEO’s grootaandeelhouders en captains of industry kunnen wij als samenleving grotere stappen maken en de wereld gezamenlijk mooier maken.

 

Overheden informeren

MUNDO YOUNIDO staat los van politiek en overheid, om onafhankelijk te blijven. Maar wij informeren hen, vertrouwen op hun support in landen, en hopen dat ook zij bewuste keuzes maken. Burgers kunnen onmogelijk met een encyclopedie naar een winkelcentrum om te zien wat nu wel of niet volgens waarden van MUNDO YOUNIDO is geproduceerd. Waar wij ons als burgers over verwonderen, kan sneller opgelost worden door samenwerkende overheden. De overheid speelt een belangrijke rol in het doorvoeren van beslissingen waar mens, dier en planeet baat bij hebben en op het toezien van misstanden. Wij moedigen teamwork tussen de partijen voor het landsbelang aan. En een grotere saamhorigheid tussen burgers, bedrijven en overheid brengt meer verbinding en betrokkenheid.
De aarde draait door en op ieder moment kunnen besluiten genomen worden. Tijd is kostbaar en een verkeerde beslissing kan cruciaal zijn. Wij motiveren beslissingen waar niet alleen een partij, of een individu, maar een geheel land profijt van heeft.
Ook op internationaal niveau zien we verschillende koersen waarbij we diverse wereldleiders een warm hart toedragen. Wij dagen overheden uit om een voorbeeld te vormen voor andere landen. 

 

Studenten & kinderen

Studenten krijgen met ons platform de gelegenheid om met hun eigen talent van dans, muziek, kunst, cultuur, schrijven, sport of iets anders een project te starten waarbij ze onze missie vertalen. Ze kunnen hierbij samenwerken als groep en dit als project opzetten of individueel hun  talenten benutten.
Kinderen nemen we op speelse wijze mee in voorbeelden van quiz 0f spel. Ook hebben wij lopende projecten met kinderen waarbij ze door Peace Boy geïnspireerd worden. Ook het Global Heart Project & Global Wish Project worden toegepast op scholen, zodat alle studenten en kinderen weer meegenomen worden in onze missie.