Waarom MY?

Situatie 2018

 • Wereldwijd onrust, angst, haat & vooroordelen
 • Verdeeldheid in samenlevingen
 • Schending van de UN Human Rights & misstanden tegen de mensheid
 • Business met oog voor profit, zorgt voor schade op lange termijn
 • Eentonige nieuwswaarde media en social media en verschil nieuwswaarde per land
 • Ongelijkheid, conflicten, uitbuiting
 • Disrespect naar gastlanden
 • Groeiend terrorisme wereldwijd, ook in Europese landen
 • Groeiend aantal aanslagen
 • Vluchtelingencrisis & volksmigraties, ten gevolge van oorlogen / conflicten
 • Oppervlakkigheid, investeringen in uiterlijk vertoon sixpack & facelifts (i.p.v. kennis & educatie)
 • Invloed van buitenaf
 • Continue veranderingen in actualiteit, verandering binnen een mensenleven
 • Er wordt actie gevoerd of angst gecreëerd (i.p.v. positiviteit & oplossingen)
 • Meer bewustwording bij burgers en consument wordt steeds slimmer
 • Toenemende behoefte om iets voor elkaar te betekenen
 • Groeiende rol van social media & verharding op social media

Connecting people worldwide!

MUNDO YOUNIDO’s netwerk met Mundianen, zijn wereldburgers die behoefte hebben aan een kwalitatief betere en gelukkigere leefomgeving met respect en gelijkwaardigheid naar elkaar, ongeacht afkomst, religie, geslacht, baan, nationaliteit of andere verschillen.
Anno 2018 heerst er toenemende angst voor elkaar, groeiend terrorisme, aanslagen, agressie, ongelijkheid, uitzichtloosheid en vinden er nog dagelijks misstanden tegen de mensheid plaats. Of het nu de samenleving betreft, de kledingindustrie, de moderne slavernij in industrieën, wanpraktijken tegen mens en dier, discriminatie, alles begint bij de mensen zelf. Maar onrust roept nieuwe agressie en nog meer onrust op. Door patronen te doorbreken met positieve gedragsverandering kunnen situaties en processen verbeterd worden. We blijven positief en tegengesteld antwoord geven.
De maatschappij verandert, mensen gaan door diverse levensfases, mensen worden bloot gesteld aan stromingen, nieuws, massamedia, mensen en actualiteit. Mensenlevens veranderen steeds, waardoor herhaling van belang blijft.
Een groeiend aantal mensen wil iets betekenen in de maatschappij, en is welkom bij ons ter inspiratie en verbinding met gelijkgestemden. Ieder mens kan een positieve invloed op zijn of haar omgeving hebben of de wereld een stukje mooier maken. Van ambtenaar tot CEO, wees de verandering die je in de wereld wilt zien’ (Mahatma Gandhi)

Ieder probleem kent een oplossing!

De consument wordt steeds bewuster en slimmer en maakt zelf andere keuze’s.
Het is echter de omgekeerde wereld om te verwachten dat de consument alles weet van mensonterende situaties binnen alle vakgebieden. Zij kunnen onmogelijk met een encyclopedie naar het winkelcentrum gaan om zelf uit te puzzelen wat wel en niet goed is geproduceerd. Overheid en bedrijven dienen hier zelf verantwoordelijkheid te nemen. Voorkomen is beter dan genezen en creëert vertrouwen.
Ieder probleem ontstaat bij een bron, (een individu) dus wij refereren naar de kern van het probleem om het probleem vanaf het beginstadium op te lossen en te voorkomen.
Als wij vanaf nu het roer omzetten, met bewustwording voor eigen denken en handelen vanaf de bron en andere keuze’s maken richting de toekomst is verbetering mogelijk. De sleutel ligt bij ieder individu zelf. Ieder mens heeft de kans en gelegenheid om een verantwoordelijke en actieve rol te spelen in de maatschappij en daarmee de leefomgeving van elkaar te verbeteren.
Van ober tot piloot, van bakker tot secretaresse en van manager tot directeur, alle lagen van de bevolking kunnen meedoen. Iedere vorm van inzet telt, groot, klein, lokaal, nationaal of internationaal.
Van hindoe, christen, tot atheïst, van moslim tot boeddhist. Iedereen kan een waardevolle rol vervullen en een steentje bijdragen binnen het geheel.
Politici, Gemeentes en ondernemers kunnen niet achterblijven: Als er allerlei initiatieven ontstaan van mensen die verandering willen, is het zaak dat het goede voorbeeld wordt gegeven en wordt nageleefd.


Verandering voor en door elkaar

Verandering bereiken we niet als Stichting alleen. We zijn ons bewust van sceptici, volle gevangenissen met mensen die voor kwaad kiezen, extremisten, mensen zonder empathie, of mensen die pertinent naar anderen wijzen of nooit willen switchen.
Maar er is ook een groep die wél positief mee werkt of wil veranderen en daar richten wij onze focus op.
Er wordt geïnvesteerd in uiterlijk, six-packs, facelifts en spiermassa. Maar er is meer behoefte aan inhoud. Wanneer alle mensen wereldwijd beginnen met 10 minuten per dag te investeren in respect voor zichzelf, een ander en onze planeet zouden selfies een andere inhoud krijgen en de samenleving anders worden.
De mensen die onze doelen naleven kunnen onze missie vermenigvuldigen. De mensen die verder weg staan of sceptisch oordelen hopen wij te behoeden voor keuze’s met negatieve invloed voor hun zelf of maatschappij, of negatief beïnvloeden van anderen.
Om IS als voorbeeld te noemen: Zij creëren angst, vooroordelen en verdeeldheid. Door het groeiend aantal aanslagen wordt dit gevoel versterkt. Media en burgers antwoorden met verspreiden van angst & agressie en spelen daarmee een rol bij de negatieve druk in de samenleving.
Wij kiezen voor een ander antwoord met verbinding en positiviteit en betrokkenheid voor alle wereldburgers, wat mensen weer inspireert en hoop geeft.
We maken een duidelijke grens waar waarden van het gastland en UN Human Rights leidend moeten zijn. In plaats van angst en verdeeldheid, koesteren wij onze kernwaarden en gezamenlijk vormen we een positief front van Mundianen. Geen leger van militairen maar een leger van Peace-en respectbuilders, Worldcitizens!

DSC01130DSC05627