Hoe doen we dat?

 • Maximaal verbinden met interactief platform voor positieve actie
 • Talent en passie inzetten
 • Positiviteit, humor & gevoel
 • Bewustwording & betrokkenheid creëren
 • Respect opbouwen en onderhouden

 

Burgers actief betrekken

Onze website biedt een sociaal platform, waarbij alle burgers wereldwijd zich kunnen registreren voor een MUNDO YOUNIDO paspoort na ondertekening van de UN Human Rights verklaring:

 • Met paspoort is men wereldburger, Mundiaan van de wereld (ieder ontvangt een persoonlijke reactie)
 • Een Mundiaan kan met paspoort lokaal, nationaal of internationaal 1 tot max. 6 projecten per jaar starten en onze missie spreiden, lokaal, nationaal of internationaal.
 • Is een project een stap te ver, dan kunnen Mundianen zich aansluiten bij een ander project of info delen.
 • Met paspoort kunnen Mundianen direct communiceren met andere Mundianen d.m.v. berichtenfunctie.
  Stappen worden verkleind, ze kunnen kennis delen, hulp bieden bij een project binnen onze site. Een Europeaan kan communiceren met een Afrikaan en een Amerikaan kan communiceren met een Japanner.
 • Mundianen kunnen zelf een netwerkclub opstarten m.b.v. media-kit en standaard informatie en de missie en onze activiteiten binnen hun eigen land, netwerken delen en verspreiden.
 • Mundianen kunnen hun eigen talent, kennis en kwaliteit inzetten voor de samenleving, zonder daarvoor een vereniging of stichting te hoeven opstarten. Ze kunnen samenwerken als straat, club, groep
 • Burgers kunnen aandacht genereren door zelf een voorbeeld te vormen en acties te delen.
 • Burgers kunnen alle social media effectief benutten door hun netwerken te betrekken, school, sport, zakelijk, privé, familie, vrienden, verenigingen en netwerkclubs en zoveel mogelijk te delen.
 • Positieve initiatieven moedigen we aan en verspreiden we voor groter bereik.
 • Wij bieden coaching aan vertegenwoordigers en Mundianen om kennis te spreiden binnen netwerk(clubs)
 • Burgers kunnen wereldwijd doneren.
  Burgers voelen zich betrokken, waardevol, blij, voldaan, energiek en ontwikkelen meer respect voor elkaar.

 

Bedrijven actief betrekken

Om problemen en situaties zo effectief mogelijk te benaderen richten wij ons ook op het bedrijfsleven. Want op het gebied van misstanden tegen de mensheid, disrespect, moderne slavernij en het uitputten van de aarde (ons huis) en natuur vormen CEO’s en managers een belangrijke rol. Wij willen absoluut geen handel wegnemen, in tegendeel, we stimuleren creatief bijzonder en onderscheidend ondernemerschap. Economische groei en aandelen zouden veel meer waard zijn als de waarden voor mens, maatschappij en de planeet vanaf de bron en in alle processen worden doorgevoerd. Door eerst aanhang te creëren met burgers / Mundianen vormen we een achterban en staan we sterker in ons verhaal. En de dialoog is opbouwend bereiken we meer dan met strijd
Grote en kleine bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen als het gaat om sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen, als integraal onderdeel van het organisatiebeleid. Medewerkers worden slimmer en mondiger en verwachten van hun werkgever een verantwoorde instelling. Respect naar mens, maatschappij en planeet zijn al vanaf het beginstadium door te voeren in de bedrijfsvoering. Doelstellingen worden zo breder en het eindresultaat heeft een geheel ander plaatje met meer inhoudelijke waarde.
Inkoop, verkoop, personeel, productie, recycling en maatschappij, zijn vaste onderwerpen op de agenda van de bedrijfsleiding met transparantie en duurzaamheid als vaste waarden in het MVO beleid.
Met toevoeging van de kolom respect voor mens, maatschappij en de planeet wordt MVO geen verplicht verhaal op de agenda, maar een 100% bewuste keuze voor een andere koers vanaf de bron en activering van probleemoplossend handelen vanaf deze kern.
Door alle partijen tezamen in het proces daar op af te stemmen, kunnen zij elkaar versterken, is verandering mogelijk en vormt een bedrijf een voorbeeld. We dagen bedrijven uit om als Mundiaan te ondernemen.
Bedrijfspartners hebben de mogelijkheid om een projecten op te zetten of een bestaand project ondersteunen. Ze kunnen eveneens hulp vragen van vrijwilligers en Mundianen bij vraagstukken binnen de organisatie om de bedrijfsvoering MUNDO YOUNIDO proof te maken.
Daarbij zetten wij weer hulp in van samenwerkende partijen, welke het proces begeleiden vanaf de bron.
Met de inzet van bedrijven, CEO’s grootaandeelhouders en captains of industry kunnen wij als samenleving grotere stappen maken en de wereld gezamenlijk mooier maken.

 

Overheden informeren

MUNDO YOUNIDO staat los van politiek en overheid, maar wij informeren hen wel over onze missie en hopen daarmee ook hen van keuze’s bewust te maken. Ook hun support telt mee. Burgers kunnen onmogelijk met een encyclopedie naar een winkelcentrum om te zien wat nu wel of niet volgens de waarden van MUNDO YOUNIDO is geproduceerd.
De overheid speelt een belangrijke rol in het concreet doorvoeren van beslissingen waar de mensheid en de planeet baat bij hebben. Saamhorigheid tussen burgers, bedrijven en overheid is daarbij van belang.
Om onafhankelijk te blijven verbinden wij ons niet met politieke organisaties en overheden. Maar wij moedigen teamwork tussen de partijen voor het landsbelang aan.
Tijd is kostbaar en een verkeerde beslissing kan cruciaal zijn. De aarde draait door en op ieder moment kunnen besluiten genomen worden. Beslissingen waarbij niet alleen een partij, of een individu, maar een geheel land profijt van heeft.
Wij informeren overheden en we dagen hen uit om een voorbeeld te vormen voor andere regio’s of landen.