MUNDO YOUNIDO

Stichting MUNDO YOUNIDO is een positief internationaal netwerk, die inspireert en direct inzet voor een menswaardig bestaan, waarbij we burgers activeren tot een bewuste rol te spelen in de samenleving ( zoals een „grass-root organisatie” ).
We motiveren en inspireren burgers wereldwijd tot positief denken en handelen vanaf de bron, op basis van respect voor elkaars verschillen en respect voor de natuur en onze bronnen. We dagen hen uit om eigen talent en passie in te zetten voor een respectvolle samenleving, daarbij is respect naar het gastland leidend. CONNECTING PEOPLE GLOBAL, ongeacht cultuur, afkomst, religie, geslacht, huidkleur, baan.
MUNDO YOUNIDO is onafhankelijk, zonder binding met enige religie of politieke organisatie en heeft geen winstoogmerk, behalve profit for humanity! MUNDO YOUNIDO onderschrijft de UN Human Rights / Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de UN Global Goals/ Sustainable Development Goals en biedt een podium voor burgers die conform deze waarden handelen.

De oplossing ligt aan de bron, bij ieder individu zelf! 
Eerste aandachtspunt is awareness creëren en daarna burgers zelf verantwoordelijkheid laten nemen.
Wij zijn de CEO en architect van ons eigen leven en hebben een rol binnen de samenleving zelf in de hand. Wanneer iedere burger naast persoonlijke levensdoelstellingen standaard 2 punten op de to do list toevoegt (respect naar mens en maatschappij) is verandering mogelijk.
Duurzaam leven en ondernemen is een persoonlijke keuze, waarbij een geheel land profijt kan hebben van de keuze van 1 individu.


Interactief sociaal platform

Burgers kunnen zich wereldwijd registeren als Mundiaan, en ontvangen een MUNDO YOUNIDO paspoort. Hun land is de wereld, hun religie is „to do good”. Mundianen kunnen inspiratie opdoen, projecten of evenementen starten, met elkaar communiceren, ervaringen delen en zich aansluiten bij een project van andere Mundianen. Mensen kunnen talent, kennis en passie inzetten voor MUNDO YOUNIDO initiatieven en netwerkclubs. Bijzondere mensen en initiatieven plaatsen kunnen genomineerd worden en plaatsen wij in de spotlights als Mundiaan van het jaar. Verbinden is vermenigvuldigen!


Positieve flow in de samenleving
.
Serieuze onderwerpen worden met een knipoog onder de aandacht gebracht door de unieke term Mundiaan.
Wereldwijd kunnen burgers elkaar op positieve wijze attenderen op het wel/niet correct als Mundiaan te handelen.
Onze doelstelling is een mooiere wereld met meer gelijkwaardigheid, respect, hogere kwaliteit van leven en levensgeluk voor ons allemaal. We verspreiden een positieve flow op social media en hopen wereldwijd volgers te genereren.
Partners, ambassadeurs, vrijwilligers, netwerk(clubs), vertegenwoordigers en het bestuur vormen daarbij een belangrijke basis. We initiëren zelf concrete projecten en schenken aandacht aan het continu herhalen van onze missie.

Fotocollage MUNDO YOUNIDO