Steun ons

MUNDO YOUNIDO is een Stichting zonder winstoogmerk, heeft geen eigen vermogen en liquiditeit. De inkomsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van MUNDO YOUNIDO.
MUNDO YOUNIDO is tegelijk een grass root stroming en wil vooral anderen (Mundianen) aanzetten tot het opzetten en realiseren van positieve projecten en evenementen om onze missie te vertalen. En wij stimuleren ontmoetingen en contacten tussen de Mundianen. Wij leveren daarvoor primair het platform waarmee men projecten kan promoten en waardoor men met andere Mundianen in contact kan komen om samen te werken. Mundianen kunnen niet op eigen wijze geld incasseren of fundingscampagnes opstarten onder onze naam. MUNDO YOUNIDO ondersteunt projecten met professionele support op het gebied van public relations, vrijwilligers- en fondswerving etc. MUNDO YOUNIDO levert alleen financiële support aan projecten die bewust geselecteerd zijn en waar volledige business-projectplannen, bezoeken en resultaten van vordering aan gekoppeld zijn.
Daarnaast organiseert MUNDO YOUNIDO zelf projecten en events om lokaal en werldwijd aandacht te vragen voor projecten van MUNDO YOUNIDO en de bekendheid van de organisatie te vergroten.

Het werk van MUNDO YOUNIDO is niet mogelijk zonder de steun van vele vrijwilligers, Mundianen, die overal ter wereld paraat staan voor ons en zelf initiatieven ontplooien. De projecten worden vanuit de MUNDO YOUNIDO organisatie gesteund door de inzet van andere Mundianen, door vertegenwoordigers, onze ambassadeurs, door onze sponsoren en via lokale donaties.
Door benodigdheden van de organisatie zoveel mogelijk te laten sponsoren worden de kosten zo laag mogelijk gehouden (zoals kantoorruimte en inrichting, communicatie en media, ict, transport en logistiek, water en energie, juridische en fiscale diensten enz. Het werk van MUNDO YOUNIDO. We schrijven de missie voor en met elkaar.

Transparantie

Uw bijdrage of donatie komt bij MUNDO YOUNIDO goed terecht. Ons organisatiebeleid is gericht op een laag kostenbeleid. Bijdragen en donaties worden zoveel mogelijk ingezet voor het opzetten en realiseren van projecten ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting. Daarbij is transparantie voor ons en voor u van groot belang. Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt, welke volledige inzage geeft over inkomsten en uitgaven enerzijds en de opbrengsten van de Stichting anderzijds: wat hebben gerealiseerd met de bijdragen, welke doelen hebben we bereikt. Het jaarverslag zal worden voorzien van een accountantsverklaring. Daarnaast houden we via deze website en nieuwsbrieven iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen van MUNDO YOUNIDO.

DSC01436