Partners

Partnership betekent win-win situatie. MUNDO YOUNIDO bespreekt graag de opties om een waardevolle invulling te geven aan onze relatie. Dan slaan we twee vliegen in een klap: MUNDO YOUNIDO biedt u een internationaal netwerk en MVO platform met betrokkenheid in onze ontwikkelingen en we stimuleren bedrijven en om hun eigen talent en expertise in te zetten voor de doelstellingen en acties, waarbij zij bij hun eigen vak en doelstellingen blijven.
Omdat we geloven in lange duurzame relaties op basis van wederzijds respect en vertrouwen gaan wij partnerships aan voor een minimale duur van 2 jaar.
Met een basisperiode van 2 jaar hebben wij geruimere tijd om gezamenlijke doelstellingen op de kaart te zetten. Als partner heeft u een actievere rol dan sponsor en wij betrekken u graag in onze Partner Lounge, acties, MUNDO blogs en MUNDO channel.
We verwelkomen u graag als Bedrijfsmundiaan!


Project partner

Organisaties welke als Mundiaan actief zijn en meer willen, kunnen projectsponsor worden of zelf een MUNDO YOUNIDO vraagstuk binnen hun organisatie lanceren of door ons laten lanceren, waarbij wij 1 specifiek project i.s.m. u opstellen. Het is mogelijk om specifieke projecten te steunen, omdat het project perfect aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen of in het verlengde ligt van uw bedrijfsactiviteiten, nationaal of internationaal.
Informeer ons omtrent de mogelijkheden en u ontvangt een plan op maat.
Wilt u geen actieve rol spelen in een project, dan kunt u ons ook financieel of in natura sponsoren.

 

Deelname Captains Club (toekomst)

Grootaandeelhouders, bedrijfseigenaren en top C-level officers kunnen elkaar ontmoeten binnen MUNDO YOUNIDO, tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten.

 

Voordelen voor partners

Grote en kleine bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en een bijdrage aan NGO’s is veelal een onderwerp binnen een integraal organisatiebeleid.
Medewerkers, klanten en relaties zijn anno 2016 zelf wijzer en verwachten van hun werkgever een bewuste actieve instelling.
Inkoop, verkoop, personeelsbeleid, productie, recycling en maatschappij, zijn vaste onderwerpen op de agenda van de bedrijfsleiding. Met onze partners kunnen we elkaar versterken.
Mundianen kunnen gezamenlijk veel bereiken met het opzetten en uitvoeren van projecten ge- steund door andere vrijwilligers of donaties. Als bedrijfspartner kunt u projecten opzetten en onder- steunen. En binnen de eigen organisatie kunnen processen en bedrijfsvoeringen MUNDO YOUNIDO proof gemaakt worden.
Met uw steun kunnen wij onze programma’s uitbreiden en de wereld mooier maken!

Het implementeren van een integraal MVO beleid heeft tal van voordelen:
▪ laat uw stakeholders zien dat uw organisatie bewust MVO onderneemt en maak uw organisatie interessanter voor leden, werknemers, relaties, klanten, overheid en afnemers.
▪ creëer inspiratie voor u en uw medewerkers & teambuilding
▪ bereik een betere reputatie op de markt, lokaal, nationaal en in de samenleving
▪ voel je trots en voldaan over jouw bijdrage aan de samenleving
▪ ondernemingen presteren niet alleen op korte maar ook op lange termijn aanwijsbaar beter na MVO implementatie
▪ onze wederzijdse expertises en netwerken versterken en verrijken elkaar