Steun ons

Mundo Younido is een stichting zonder winstoogmerk, heeft geen eigen vermogen en liquiditeit. Alle fondsen en inkomsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van Mundo Younido.
Mundo Younido wil vooral anderen (Mundianen) aanzetten tot het opzetten en realiseren van positieve projecten en evenementen. Wij leveren daarvoor primair het platform waarmee men projecten kan promoten en waardoor men met andere Mundianen in contact kan komen om samen te werken. Mundo Younido ondersteunt deze projecten met professionele support op het gebied van public relations, vrijwilligers- en fondswerving et cetera. Mundo Younido levert in principe geen directe financiële support aan de projecten van Mundianen. Wij zijn een grassroot organisatie waarbij de vrijwilligers hun projecten zelf opzetten en realiseren, wij stimuleren ontmoetingen en contacten tussen de Mundianen.
Daarnaast organiseert Mundo Younido zelf projecten en events om lokaal en werldwijd aandacht te vragen voor die projecten van Mundo Younido en de bekendheid van de organisatie te vergroten.
Het werk van Mundo Younido is niet mogelijk zonder de steun van vele vrijwilligers, Mundianen, die overal ter wereld paraat staan voor ons en zelf initiatieven ontplooien.
De projecten worden vanuit de Mundo Younido organisatie gesteund door de inzet van andere Mundianen, door onze ambassadeurs, door onze sponsoren en via lokale donaties.
Door alle benodigdheden van de organisatie zoveel mogelijk te laten sponsoren worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Denk aan sponsoring van kantoorruimte en inrichting, communicatie en media, ict, transport en logistiek, water en energie, juridische en fiscale diensten enz. Het werk van Mundo Younido kan alleen gerealiseerd worden door de hulp van anderen. Hier kun je meer lezen over organisatiestructuur.


Transparantie

Uw bijdrage of donatie komt bij Mundo Younido goed terecht. Ons organisatiebeleid is gericht op zo laag mogelijke lopende en eenmalige kosten.  Bijdragen en donaties worden zoveel mogelijk ingezet voor het opzetten en realiseren van projecten ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting. Daarbij is transparantie voor ons en voor u van groot belang. Jaarlijks wordt een jaarverslag gepresenteerd zoals voorgeschreven in de Nederlandse wet welke volledige inzage zal geven inkomsten en uitgaven enerzijds en de opbrengsten van de stichting anderzijds: wat hebben gerealiseerd met uw bijdragen, welke doelen hebben we bereikt. Het jaarverslag zal worden voorzien van een accountantsverklaring. Daarnaast houden we via deze website en via onze nieuwsbrief iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen bij Mundo Younido

DSC01436